Veddesta handelplats

Byggherre

CA Fastigheter

Yta

118 000 kvm mark, 20 000 kvm nyproduktion och 13 000 kvm hyresgästanpassning i befintlig byggnad.

Genomförandetid

2012 - 2014

Typ av projekt

Nyproduktion av kontor.

Genomförandeform

CM

Matadors uppdrag

Projektledning inklusive all samordning.

Beskrivning av projektet

Projektet är beläget i Veddesta, Järfälla. Projektet består av att uppföra en helt ny handelsplats. Ett befintligt hus ska byggas om och ytterligare två stora hus ska uppföras.