Solna One

Byggherre

Menigo

Yta

10 000 kvm

Genomförandetid

2011-2012

Typ av projekt

Ombyggnad av befintliga kontor.

Genomförandeform

Totalentreprenad Arcona

Matadors uppdrag

Projekteringsledning

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av 6 våningar för Canon EMC och Office Depot