Skrapan Kv Gamen

Byggherre

Svenska Bostäder

Yta

60 000 kvm

Genomförandetid

2004-2007

Typ av projekt

Ombyggnation av kontor, handel och festvåning.

Genomförandeform

Utförandeentreprenad med en generalentreprenad.

Matadors uppdrag

KMA och biträdande KA.

Beskrivning av projektet

Projektet är beläget på Södermalm, Stockholm.