Privat herrgård

Beställare

Privatperson

Yta

450 kvm

Genomförandetid

2010 – 2013.

Typ av projekt

Ombyggnad/tillbyggnad

Genomförandeform

Totalentreprenad

Matadors uppdrag

Ekonomisk slutuppgörelse med totalentrepenör. Samordning vid färdigställande samt kvalitetskontroll.

Beskrivning av projektet

Äldre herrgård norr om Stockholm. Totalrenovering samt tillbyggnad.