Privat bostadsrätt

Beställare

Privatperson

Yta

540 kvm

Genomförandetid

2011 – 2012

Typ av projekt

Ombyggnad / tillbyggnad

Genomförandeform

Totalentreprenad

Matadors uppdrag

Byggherrens projektledare, kostnadskontroll/projekteringsledning/miljö- och kvalitetskontroll.

Beskrivning av projektet

Sekelskiftsfastighet på Östermalm. Övre våningsplan samt råvind.