Posten Hallsberg

Byggherre

Posten Nord

Yta

30 000 kvm

Genomförandetid

2011 – 2013

Typ av projekt

Nyproduktion av postterminal

Genomförandeform

Totalentreprenad NCC

Matadors uppdrag

Ombud för Posten Nord samt projektledning och kostnadskontroll.

Beskrivning av projektet

Projektet är beläget i Hallsberg. Projektet omfattar markbearbetning av 80 000 kvm och en nyproduktion om 30 000 kvm terminalbyggnad för post och paketsortering.