Penthouse Östermalm

Beställare

Privatperson

Yta

270 kvm

Genomförandetid

2011 – 2012

Typ av projekt

Ombyggnad / tillbyggnad

Genomförandeform

Totalentreprenad

Matadors uppdrag

Byggherrens projektledare. Kostnadskontroll / projekteringsledning / miljö- och kvalitetskontroll.

Beskrivning av projektet

Nyproduktion av arkitektritat penthouse i internationell stil.