Kungsbrohuset

Byggherre

Jernhusen

Yta

30 000 kvm

Genomförandetid

2008 – 2010

Typ av projekt

Nyproduktion av kontor, restaurang, handel, hotell och garage.

Genomförandeform

Construction Management

Matadors uppdrag

Project management

Beskrivning av projektet

Kungsbrohuset står centralt placerat vid Kungsbron i Stockholm. Huset är ett av de mest miljövänligaste husen som byggts. Huset är först ut med att bli godkänd av tre olika miljöcertifieringar, P-märkning, Green Building samt ett nytt svenskt miljöklassningssytem.