Isafjord

Byggherre

Fabege

Yta

25 000 kvm

Genomförandetid

2001 – 2004

Typ av projekt

Nyproduktion av kontor

Genomförandeform

Totalentreprenad Peab/Mancon.

Matadors uppdrag

Projekt / installationsledning samt projekteringsledning.

Beskrivning av projektet

Projektet är beläget i Kista i norra Stockholm. Entrepenaden innefattade garageplan i två våningar samt 20 000 kvm kontor för Eriksson.