Hemsö Fastighetsbolag

Byggherre

Hemsö Fastighetsbolag

Yta

825 kvm.

Genomförandetid

2010 – 2011

Typ av projekt

Hyresgästanpassning av kontor.

Genomförandeform

Construction management.

Matadors uppdrag

Projektledning, projekteringsledning, upphandling, kostnadskontroll, miljö- och kvalitetskontroll.

Beskrivning av projektet

Färdigställande av huvudkontor för Hemsö fastighets AB.