Galleria Axet

Byggherre

NRF Varuhuset VI Fastighets AB

Yta

7 000 kvm.

Genomförandetid

2012-2013

Typ av projekt

Ombyggnad av galleria.

Genomförandeform

Totalentreprenad JMW Bygg & Fastighets AB

Matadors uppdrag

Projektledning.

Beskrivning av projektet

Projektet är beläget i centrala Nyköping. Entreprenaden innefattar ombyggnad av en våning med galleria samt ett parkeringsdäck.